Dansk Søopmåling ApS • Dronningborg Boulevard 43 • DK-8930 Randers NØ • Tlf. 25 66 22 18
Arbejdsområder:

Hos Dansk Søopmåling ApS er vi specialister i at kortlægge havbunden. Vores primære arbejdsområder er:

Fjorde og kystnære områder
Med vores specialbyggede fartøjer, har vi det optimale udstyr til kortlægning af a-løb, søer, fjorde
og kystnære områder. Her kan vi bl.a. kortlægge dybder, samt mudderlag etc.

Havne
Dansk Søopmåling ApS har stået for opmåling af hjavne i hele Danmark og Sverige. Med vores
speceil designede fartøjer foretager vi opmålinger af både mindre lystbåde havne samt store
industrihavne. Opgaverne spænder vidt, og vi udfører bl.a. detailopmåling af havbunden og
mængdeberegning i forbindelse med uddybningsarbejder, hvorefter vi udfører kontrolopmåling
som dokumentation.

Havvindmølle projekt
Udover at kortlægge havbunden, er vi også specialister i at positionere objekter på vand, hvor vi
anvender det mest moderne udstyr. I forbindelse med anlæggelse af Sveriges største havvind-
møllepark, havde vi ansvaret for placering af 48 havvindmøller.
Se billeder fra projektet her.
Derudover har vi bl.a. foretaget kontrolmåling af 30 havvindmøllefundamenter i Kentish Flats,
England.

Anduvningsområder og sejlrender
Kortlægning af ændrede dybdeforhold i anduvingsområder og sejlrender samt evt.mængde-
beregning i forbindelse med uddybningsarbejde.

Klappladser
Opmåling af klappladser samt volumenberegning til dokumentation.

Rør og kabelområder
I forbindelse med udlægning og kortlægning af rør og kabler er Dansk Søopmåling ApS det perfekte
valg. Vi har det mest moderne udstyr til opgaven, og levere analoge eller digitale kort efter ønske.

Kystsikring
I forbindelse med kystsikring af den jyske vestkyst, har vi foretaget opmåling af klitter, strand samt
det kystnære område af havet.

Habitat områder
Med vores mindre opmålingsfartøj, kan vi opmåle hvor der er minimal vanddybde. Fartøjet står på
en trailer og kan derfor let komme rundt i landet, og søsættes fra mindre slæbesteder. Vi kan så-
ledes kortlægge bundforhold samt diger, terræn osv. med RTK GPS. Udover opmålingen foretager vi
også gerne mængdeberegninger. Data kan leveres enten i digital form i mange formater med
enten lokal eller systemkoordinater eller plottet i op til A0 format, efter ønske.

RTK GPS system
I forbindelse med større anlægsarbejder, kan det være attraktivt at få stillet egen referencestation op til RTK-måling. Dansk Søopmåling ApS er eksperter i opsætning af RTK-systemer, og udlejer både referencestation og rover af typen Leica system 530. Kontakt os og få et uforpligtende tilbud til dit projekt.

Marine arkæologi
Detaljeret opmåling og kortlægning af vrag, kontakt Dansk Søopmåling ApS og få et uforpligtende tilbud.

Sø- og havneopmåling, opmåling af sejlrender og klappladser. Foretages med mobilt udstyr der kan håndteres af en mand og med nøjagtigheder ned til 5 cm.
Ligeledes kan vi tilbyde opmåling af lavt-vands områder med specialbygget opmålingsfartøj