Dansk Søopmåling ApS • Dronningborg Boulevard 43 • DK-8930 Randers NØ • Tlf. 25 66 22 18
Tegnestue- og kontorudstyr:

Vi anvender bl.a. Microstation, AutoCAD, LandCAD og HypackMax, samt
forskelligt software til beregning, datapræsentation og udveksling af data.
Kort udgives i farver i op til A0 format.

Alle medarbejdere er udstyret med bærbar PC, mobiltelefon, modem, printer og
diverse software produkter, hvorved de kan virke uafhængigt af kontorlokalerne.
Sø- og havneopmåling, opmåling af sejlrender og klappladser. Foretages med mobilt udstyr der kan håndteres af en mand og med nøjagtigheder ned til 5 cm.
Ligeledes kan vi tilbyde opmåling af lavt-vands områder med specialbygget opmålingsfartøj